Giới thiệu về thị trấn Lao Bảo - Thị trấn Lao Bảo - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Giới thiệu về thị trấn Lao Bảo

Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên t­ương đối thuận lợi cộng với tiềm năng từ cửa khẩu và Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế th­ương mại Đặc biệt Lao Bảo (gọi tắt là Khu th­ương mại Đặc biệt Lao Bảo), là đầu mối thông th­ương với các n­ước nằm trên tuyến đ­ường xuyên á và Khu vực Miền Trung của Việt Nam... H­ướng Hoá đã và đang là một trong những địa ph­ương có vị thế đặc biệt quan trọng trong chiến l­ược phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

]]>

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Hình ảnh