Mô hình hay cách làm tốt - Thị trấn Lao Bảo - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH " MẸ ĐỠ ĐẦU" DO CÁC CẤP HỘI PHÁT ĐỘNG TỪ CUỐI NĂM 2021.

Trong 2 năm qua, Hội LHPN thị trấn đã có nhiều hoạt động để làm tốt chương trình này. Năm 2023, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và nhằm lan tỏa việc làm ý nghĩa thiết thực trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Bằng nguồn xã hội hóa và quỹ Hội, Hội LHPN thị trấn và 11 chi hội ở khóm, bản đã nhận đỡ đầu cho 14 cháu là các trường hợp trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn bằng các hình thức khác nhau. Thông qua hoạt động này nhằm góp phần hỗ trợ, chăm sóc, động viên về vật chất, tinh thần đối với các em, giúp các em có thêm điểm tựa trong hành trình tiếp bước đến trường để khôn lớn và trưởng thành trong tương lai.

 

]]>

Hình ảnh