Chi tiết tin - Thị trấn Lao Bảo - Hướng Hóa

lịch làm việc tuần 44 từ ngày 26 /10/2015 đến 30/10/2015)

20:3, Thứ Bảy, 9-7-2022

UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ TRẤN LAO BẢO                                        Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc
                  
        Lao Bảo, ngày 26  tháng 10  năm 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
(Tuần thứ 44, từ ngày 26 /10/2015 đến 30/10/2015)
 
 
 
 

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Tham mưu, tham dự Địa điểm
26/10
Thứ 2
Sáng - 07 giờ 30: chào cờ đầu tuần. UBND thị trấn Theo quy định UBND
thị trấn
- Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch, các PCT UBND Cán bộ, công chức.
- Tiếp tục triển khai thu quỹ Quốc Phòng – An ninh và quỹ “ĐƠĐN” năm 2015. Đ/c Dũng
CT UBND
Công an, Quân Sự, BVDP, các khóm, cán bộ thu. Thị trấn
- Tiếp tục phối hợp triển khai trồng cây xanh tại công viên văn hóa trung tâm Lao Bảo. Đ/c Hùng
PCT UBND
Công chức Địa chính - Xây dựng Công viên
- Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản 4 phòng thực hành trường THCS Lao Bảo. Đ/c Dũng
CT UBND
VP HĐND-UBND UBND
thị trấn
- Đoàn lãnh đạo thị trấn đi dự lễ hội đua thuyền tại huyện Sepôn (Lào) Trưởng đoàn Đ/c Trung
 
Đ/c Trung, đ/c Toàn, đ/c Bảo, đ/c Hoa, đ/c Thúy, đ/c Duy. Huyện Se Pôn
 
Chiều - Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch, các PCT UBND Cán bộ, công chức. UBND
thị trấn
- Họp chọn phương án bốc thăm vị trí đất tại khu tái định cư Tân Thành- Lao Bảo. BQL dự án và Đ/c Hùng
PCT UBND
Chi bộ, BQL, BCTMT khóm Vĩnh Hoa, Đông Chín UBND thị trấn
- (14h) Dự Hội nghị về công tác tuyển quân năm 2015 Quân sự huyện Đ/c Dũng: CT UBND  Quân sự huyện
27/10
Thứ 3
Sáng - Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch và  PCT UBND Cán bộ, công chức.
 
UBND
thị trấn
- (8h) Hội đồng thanh lý tài sản thị trấn tổ chức thanh lý 4 phòng  thực hành tại trường THCS Lao Bảo. Đ/c Dũng
CT UBND
Hội đồng thanh lý Trường THCS
- Tham gia lớp tập huấn về QLNN Huyện Đ/c Bảo, đ/c Bang, đ/c Như TT CT huyện
- Làm việc với các hộ ông Đây, ông Lợi, ông Phong còn vướng mắc GPMB khu tái định cư Tân Thành – Lao Bảo BQL khu KT tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đ/c  Dũng, CT UBND UBND
thị trấn
-  Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình 135, Quyết định 755. CT, PCT UBND VP HĐND- UBND 3 bản
Chiều - Tiếp tục kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị; giám sát các tuyến đường đang khởi công và tường rào Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo Đ/c Hùng
PCT UBND
Tổ công tác Thị trấn
28/10
Thứ 4
Sáng - Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch,  PCT UBND Cán bộ, công chức. UBND thị trấn
- (7h30) Dự lễ khởi công nhà tình nghĩa bà Hồ Thị Hai, khóm Ka Túp Đ/c Bảo
PCT UBND
VP UBND và đ/c Đức Ka Túp
- (7h 30) Dự HN tập huấn triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế UBND huyện Đ/c Hùng: PCT UBND; Đ/c Hòa: Trưởng CA thị trấn; Đ/c Đức: CC VH-XH;  UBND huyện
Chiều - Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ, công chức. UBND thị trấn
- Hoàn thành các văn bản liên quan đến hoạt động Văn hóa – thông tin phục vụ kiểm tra cuối năm 2015 Đ/c Bảo
PCT UBND
Đ/c Tiến: Công chức VH-XH UBND thị trấn
- Tổng hợp số liệu KT-XH năm 2015 và dự kiến chỉ tiêu 2016 Chủ tịch, PCT UBND VP HĐND-UBND UBND thị trấn
29/10 Thứ 5 Sáng
 
- Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ, công chức. UBND thị trấn
- Tham gia lớp tập huấn Trọng tài, hướng dẫn viên cơ sở năm 2015 Trung tâm TDTT huyện Đ/c Tiến: CC VH-XH Trung tâm TDTT
Thanh tra Tỉnh làm việc với UBND thị trấn Thanh tra tỉnh Đ/c Dũng, Đ/c Hùng, Đ/c Ủy. UBND thị trấn
Chiều
 
- Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ, công chức. UBND thị trấn
- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn UBND niêm yết công khai các văn bản liên quan đến thủ tục hành chính. Đ/c Bảo
PCT UBND
 
Công chức chuyên môn
 
 
UBND thị trấn
 
 
30/10
Thứ 6
 
 
 
Sáng - Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ, công chức. UBND thị trấn
- Hoàn thành công tác điều tra cung cầu Lao động năm 2015 Chủ tịch
 UBND
Đ/c Đức UBND thị trấn
Chiều
 
- Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ, công chức. UBND thị trấn
- Lãnh đạo UBND hội ý với một số bộ phận công chức chuyên môn. Chủ tịch
 UBND
VP HĐND –UBND UBND thị trấn

 
- Ngoài những công việc được phân công theo lịch, các đồng chí phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và các công chức phải hoàn thành công tác chuyên môn của mình theo kế hoạch;
- Thực hiện nhiệm vụ công tác do UBND huyện chỉ đạo, công tác của cấp ủy, HĐND thị trấn để điều chỉnh lịch công tác cho phù hợp và các công việc đột xuất khác;                   

Hình ảnh