Chi tiết tin - Thị trấn Lao Bảo - Hướng Hóa

lịch làm việc tuần 41 từ ngày (5/10/2015 đến 9/10/2015)

20:3, Thứ Bảy, 9-7-2022

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ TRẤN LAO BẢO                            Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc
                   Lao Bảo, ngày      tháng 10  năm 2015.

 

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần thứ 41, từ ngày (5/10/2015 đến 9/10/2015)
 
 

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Tham mưu,
 tham dự
Địa điểm
5/10
Thứ 2
Sáng -Chào cờ đầu tuần
 
 
UBND thị trấn
 
theo quy định UBND
 thị trấn
- Trực chỉ đạo điều hành Chủ tịch,
PCT UBND
 
Cán bộ, công chức
UBND
 thị trấn
 
 
- Lập danh sách hộ nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ về nhà ở và tuyên truyền hộ mới thoát nghèo được hưởng chính sách vay vốn theo QĐ 28 của Thủ tướng Chính Phủ
 
- Đ/c Bảo
PCT UBND
Đ/c Đức
Công chức
 VH - XH
UBND
thị trấn
 
- GPMB và giám sát thi công các tuyến đường Nguyễn Gia Thiều, Tôn Đức Thắng, Cù Bai và tường rào trường THS1
 
Chủ tịch,
PCT UBND
- Đ/c Duy, Nghĩa
Công chức
 ĐC-XD
UBND
thị trấn
 
Chiều - Các khóm nộp tổng hợp KT - XH năm 2015 và kế hoạch năm 2016 Chủ tịch,
PCT UBND
Văn phòng
HĐND – UBND
UBND
thị trấn
 
 
- Trực chỉ đạo, điều hành
 
Chủ tịch,
PCT UBND
 
Cán bộ, công chức
UBND
thị trấn
 
 
 
 
6/10Thứ3
Sáng - Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 6, làm việc với Đoàn giám sát Huyện ủy Đảng ủy Chủ tịch,
PCT UBND
UBND
thị trấn
- Hội nghị đánh giá KT-XH 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm
 
UBND
 Huyện
Đ/c Bảo
PCT.UBND
Đ/c Duy
Công chức
ĐC-XD
UBND
Huyện
 
- Làm việc với BQL dự án trồng rừng cảnh quan Cửa khẩu BQL dự án Đ/c Hùng
PCT.UBND
Đ/c Nghĩa
Công chức
ĐC-XD
UBND
thị trấn
 
Chiều - Trực chỉ đạo, điều hành.
 
Chủ tịch,
PCT UBND
Cán bộ ,công chức UBND
thị trấn
- Họp tổ công tác GPMB dự án TĐC Tân Thành - Lao Bảo  
Chủ tịch,
PCT UBND
 
Đ/c Hùng
PCT.UBND
UBND
thị trấn
- Các bộ phận nộp báo cáo năm 2015, dự thảo kế hoạch và chỉ tiêu KT-XH năm 2016
 
Chủ tịch,
PCT UBND
 
Văn phòng HĐND-UBND UBND
thị trấn
 
7/10
Thứ 4
 
Sáng -Trực chỉ đạo, điều hành Chủ tịch,
 PCT UBND
Cán bộ, công chức
 
UBND
thị trấn
- UBND Huyện tổ chức họp giải quyết những vướng mắc  dự án TĐC Tân Thành - Lao Bảo UBND huyện
 
- CT, PCT UBND
Công chức
 ĐC-XD
 
UBND
thị trấn
 
Chiều
 
- Trực chỉ đạo, điều hành Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ, công chức UBND
thị trấn
- Chỉ đạo công tác phun hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết Chủ tịch,
 PCT UBND
Trạm y tế Thị trấn
- Chuẩn bị báo cáo kiểm tra về công tác văn hóa năm 2015 Phòng văn hóa thông tin Đ/c Tiến
Công chức
VH - XH
UBND
thị trấn
 
 
8/10
Thứ 5
Sáng - Trực chỉ đạo, điều hành.  
PCT UBND
Cán bộ, công chức UBND
Thị trấn
-Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - KHHGĐ
 
UBND Huyện Đ/c Bảo
PCT.UBND
UBND
Huyện
- Dự tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng công an xã Triệu Phước UBND xã Triệu Phước CT.UBND UBND xã
Chiều
 
-Trực chỉ đạo, điều hành.
 
Chủ tịch,
PCT UBND
Cán bộ, công chức
 
UBND
Thị trấn
9/10
Thứ 6
 
 
 
 
 
 
Sáng
 
- Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch,
PCT UBND
 
Cán bộ, công chức UBND
Thị trấn
- Kiểm tra thẩm định các tiêu chuẩn để cấp trên công nhận LVH Xuất sắc đối với LVH Đông chín
 
Chủ tịch,
PCT UBND
 
Đ/c Tiến
Công chức
VH - XH
UBND
Thị trấn
- Dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập xã Tân Lập và phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” giai đoạn 2015 - 2017 UBND Tân Lập Đ/c Hùng
Phó Chủ tịch UBND
UBND
Thị trấn
Chiều -Trực chỉ đạo, điều hành.
 
 
PCT UBND
Cán bộ, công chức
 
UBND
Thị trấn
-Chỉ đạo xây dựng nhà ở hộ nghèo, đối tượng chính sách  
Chủ tịch,
PCT UBND
Đ/c Bảo
PCT.UBND
Đ/c Đức
Công chức
 VH-XH
UBND
Thị trấn

- Ngoài những công việc được phân công theo lịch, các đồng chí phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và các công chức phải hoàn thành công tác chuyên môn của mình theo kế hoạch;
- Thực hiện nhiệm vụ công tác dự hội nghị, tập huấn  do UBND huyện chỉ đạo, công tác của cấp ủy, HĐND thị trấn để điều chỉnh lịch công tác cho phù hợp và các công việc đột xuất khác; 

Các tin khác
Hình ảnh