Chi tiết tin - Thị trấn Lao Bảo - Hướng Hóa

Hướng Hóa tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác

11:18, Thứ Ba, 30-8-2022

Sáng ngày 19/7, UBND huyện Hướng Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính Phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hồ Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ, đại diện Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh đã đến dự

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hồ Văn Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo, qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính Phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng CSXH đã thực hiện phương thức quản lý tín dụng chính sách thông qua việc ủy thác tín dụng với 4 tổ chức chính trị xã hội huyện, gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên với các hội cấp xã trên địa bàn toàn huyện.

Đến 30/6/2022, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia quản lý nguồn vốn ủy thác với tổng dư nợ trên 529 tỉ đồng, với hơn 11 nghìn hộ vay vốn, sinh hoạt tại 294 tổ tiết kiệm vay vốn. Từ 2 chương trình tín dụng chính sách ban đầu, đến nay đã triển khai cho vay 16 chương trình tín dụng với tổng dư nợ tăng 517 tỉ đồng so với năm 2002; có trên 131.979 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH để sản xuất kinh doanh. Đồng vốn vay đã sử dụng đúng mục đích, hiệu quả góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh trao bằng khen của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 

Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ trao giấy khen của UBND huyện cho các tập tể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP

Dịp này, Hội nghị đã trao bằng khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cho 2 tập thể và 9 cá nhân. Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính Phủ. 

Tác giả: Nguyễn Đình Phục

Các tin khác
Hình ảnh