Chi tiết tin - Thị trấn Lao Bảo - Hướng Hóa

Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn Lao Bảo lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 -2029

17:4, Thứ Tư, 28-2-2024

Ngày 27/2/2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lao Bảo đã tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 -2029. Đến dự Đại hội có đồng chí Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Về phía huyện Hướng Hoá có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Huyện ủy viên, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hướng Hóa và 85 vị đại biểu đại diện cho các tổ chức, các thành phần, các tầng lớp Nhân dân, tiêu biểu cho khối Đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thị trấn đã về dự Đại hội.

 

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hướng Hóa, của BTV Đảng ủy thị trấn, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực HĐND, UBND, các đoàn thể và cán bộ, công chức thị trấn; Chi uỷ chi bộ, Ban quản lý, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư, Mặt trận thị trấn đã tổ chức tuyên truyền, vận động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực thi đua, lao động sản xuất, phát động nhiều phong trào thi đua, chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhiều công trình, phần việc như: khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết, phát động ra quân làm vệ sinh môi trường, đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Trong 5 năm qua, UBMT thị trấn đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền từ thị trấn đến các khóm, bản trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,... với hơn 96 đợt/ 9.360 lượt người tham dự.
Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện tốt Cuộc vận động “Vì người nghèo” góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Trong 5 năm qua đã vận động được 301.054.873 đ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Cùng với sự hỗ trợ của Tỉnh, Huyện, Mặt trận, các đoàn thể thị trấn và Ban vận động quỹ của thị trấn đã xây dựng và sửa chữa 35 nhà ở đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, giúp đỡ nhiều gia đình phát triển sản xuất, hỗ trợ người đau ốm,... với tổng trị giá 1,12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện hỗ trợ các đoàn thể xây dựng 12 mô hình sinh kế tổng trị giá 60 triệu đồng, qua đó đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.

Quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ thị trấn tập trung thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn phối hợp tổ chức giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân với tổng số 9 thành viên. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được thành lập theo từng công trình cụ thể, đã tổ chức giám sát 12 công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn.
Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mối quan hệ thân thiết của Nhân dân các khóm, bản giáp biên giới với nước bạn Lào, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tăng cường giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa giữa Nhân dân hai bên biên giới; thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng của mỗi bên; trao đổi thông tin nhằm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu qua biên giới.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Minh Tâm,  Huyện ủy viên, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hướng Hóa nhấn mạnh trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã tích cực, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và các cấp phát động. Đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn lần thứ X đề ra, MTTQ Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN của địa phương; chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng phối hợp chặt chẽ với Chính quyền để giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong Nhân dân; mở rộng các hình thức thu thập, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, đồng thời chuyển tải các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động Nhân dân chấp hành và thực hiện. Đạt được những kết quả quan trọng đó, bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận từ thị trấn đến Ban công tác Mặt trận khu dân cư, còn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ thị trấn, sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của Chính quyền và các tổ chức thành viên, sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân.

Tại Đại hội đã hiệp thương 38 vị ủy được Đại hội tín nhiệm hiệp thương cử tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lao Bảo khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Đào Hữu Đức, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Khóa X tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Khóa XI, đồng chí Trần Ngọc Phú, Đảng uỷ viên,  giữ chức Phó Chủ tịch UBMT thị trấn, khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội hiệp thương 8 vị đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận huyện Hướng Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Cũng tại Đại hội đã trao tặng giấy khen thưởng của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Uỷ ban nhân dân thị trấn cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác MTTQ Việt Nam thị trấn trong nhiệm kỳ 2019 -2024.

Tác giả bài viết: PHÚC NGUYÊN - HOÀNG YẾN

Các tin khác
Hình ảnh